top of page

Forretningsbetingelser

Generelt

Al ridesport foregår på rytterens eget ansvar. Jeg frasiger mig ethvert ansvar for skader eller økonomisk tab opstået ved brug af genstande købt eller repareret herfra.
Det er rytterens ansvar konstant at overvåge hestens udvikling og sadlens tilpasning.
Alle kunder der har fået kontrolleret hest og sadel skal afregne et kundebesøg, uanset om jeg kan hjælpe dem, og uanset hvor mange kunder der er samme sted.

Riding Lessons

Reklamation

Reklamation skal ske senest 3 uger efter afhentning.
Reklamationer udover denne frist modtages ikke! Reklamationer rettes uden beregning så hurtigt som muligt.

Hvor der er taget specifikke forbehold omkring opgavens løsning, bortfalder reklamationsretten ved disse forhold.

Vedrørende nye sadler skal originalt garantibevis samt kvittering forevises. Reklamationsretten mistes, hvis sadlen er misligeholdt, eller der har været udført uautoriserede reparationer og ændringer.

Der er ingen reklamationsret for lynlåse og limninger. Blokning af støvler er på eget ansvar.

Horse Racing

Arbejdsprincipper

Alle genstande afhentes på værkstedet. Der afregnes ved modtagelse. Genstandene skal kontrolleres for fejl og mangler ved modtagelsen. Herefter overtager kunden det fulde ansvar.

Der ydes ingen erstatning for evt. ridser eller anden patinering efter værktøj eller håndtering. Det samme gælder brist af syninger og læder grundet manglende vedligeholdelse.

Sadelmagerens arbejde er færdigt, når sadlen ligger korrekt tilpasset på hesten. Det er rytterens opgave og ansvar at arbejde videre med træning, fodring mv. efter vores forbehold, råd og anvisninger.

Jeg anser samarbejdet for ophørt efter kundens ønske, hvis denne involverer andre sadelfagfolk i praktisk løsning af en opgave eller et forløb, som jeg i første omgang er blevet betroet. Reklamationsret og betaling mistes ligeledes.
 
Hvis en konsultationsaftale aflyses inden 36 timer før aftalt tid, skal konsultationsgebyret betales. Jeg forsøger at afsætte tiden til anden side, men lykkes det ikke, vil gebyret blive opkrævet.

Pony Love

Omstopning/tilpasning

Al omstopning og sadeltilpasning baserer sig på et “Her-og-nu”-billede af hesten. Jeg kan ikke give nogen garanti for pasformens varighed, da adskillige faktorer udenfor min kontrol påvirker hestens udvikling.
Det er vigtigt for mig, at sadlen passer både hest og rytter. Derfor yder jeg et opfølgende besøg efter 6-8 uger ved køb af nye sadler. Er et besøg ikke aftalt indenfor 12 uger fra købet, bortfalder denne service med mindre andet er aftalt på forhånd.
Der afregnes kontant ved afhentning af nye eller reparerede ting med mindre andet er aftalt.

Pony Ride

Ny sadel

Det er mit ansvar at udvælge en sadel, som passer til hesten. Det er rytterens ansvar ved prøveridning at afgøre om sadlen passer vedkommende.
Når sadlen er prøveredet, betalt og afhentet er handlen afsluttet. Den første uge efter afhentning har køber fortrydelsesret. Dette gælder dog ikke bestillingssadler og tilbudssadler. Hvis sadlen fremstår ubrugt og ubeskadiget, kan den returneres til købspris minus kundebesøg og individuel tilretning, hvis dette er foretaget. Hvis sadlen fremstår benyttet og ikke kan gensælges til fuld nypris, foretages reduktion i forhold hertil.
Fortrydes købet senere eller opstår der evt. komplikationer som hverken køber eller sælger kunne forudse, kan sadlen evt. modtages til kommissionssalg, idet det ikke er anledning til ophævelse af købet. Sælger kan afvise at tage sadlen i kommission, hvis sadlen skønnes vanskelig omsættelig, eller der i forvejen er for mange kommissionssadler på lager.
Efter tilridning af sadlen er der indenfor 2 måneder mulighed for at få et servicebesøg, hvor sadlen kontrolleres og evt. efterfyldes. Køber skal selv ringe og bestille tid. Evt. efterfyldning er gratis ved første besøg efterkøbet. Der foretages kun 1 gratis efterfyldning. For særlige behov udover dette betales særskilt. Ved henvendelse udover 3 måneder afregnes som almindelig omstopning.
Ved bestillingssadler og øvrige bestillingsvarer betales et depositum. Ved evt. fortrydelse mistes dette beløb. Bestillingsvarer og tilbudsvarer tages ikke retur.

Girl and Horse
Forretningsbetingelser: Products
bottom of page